اکسپرس اینتری متقاضی با همسر

این صفحه جهت ارزیابی و محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری متقاضی که همراه با همسر خود به کانادا می آید طراحی شده است. اگر شما مجرد هستید یا بدون همسر یا همراه قانونی خود به کانادا می آیید ازمنو گزینه مناسب را انتخاب کنید.


اکسپرس اینتری -متقاضی به همراه همسر

بخش A: اطلاعات متقاضی اصلی

Invalid Input
Invalid Input

زبان اول: انگلیسی / فرانسه


لطفا زبان با نمره بالاتر در آزمون را به عنوان زبان اول انتخاب کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

زبان دوم: انگلیسی / فرانسه

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

سابقه کار

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

بخش B: اطلاعات همسر یا همراه

Invalid Input
Invalid Input
دانش زبان خارجه همسرانگلیسی/فرانسه
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

امتیازات جانبی متقاضی اصلی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
*
Invalid Input

روابط عمومی

شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه3

  • تلفن دفتر     36540475-071

  • موبایل کانادا  6046714645-001

  • ایمیلinfo@visaparad.com

  • aramincompany@

خبرنامه آرامین

جهت دریافت آخرین مطالب در خبرنامه آرامین- ثبت نام کنید

Aramin VisaParad