دور جدید انتخابات اکسپرس اینتری با 3000 دعوتنامه

در دور جدید انتخاب های اکسپرس انتری که صبح روز چهارشنبه 21 فوریه 2018 (برابر 2 اسفند 1396) اعلام شد، تعداد 3000 دعوت نامه با حداقل امتیاز 442 صادر شد.در دور قبلی انتخاب های اکسپرس اینتری نیز که در تاریخ 7 فوریه (برابر 18 بهمن 1396) صورت گرفته بود حداقل امتیاز 442 منظور شده و 3000 دعوت نامه صادر گردیده بود.

مقایسه دورهای انتخابات اکسپرس اینتری (با توجه به تصویر زیر) نشان میدهد که حداقل امتیاز مد نظر نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است.به عنوان مثال با مقایسه اولین انتخاب سال 2017 و اولین انتخاب سال 2018 می بینیم که حداقل امتیاز لازم در سال 2018 نسبت به سال 2017، 22 امتیاز کمتر شده است؛ در انتخاب 4 ژانویه 2017 حداقل امتیاز لازم 468 بود.

پیش از این احمد حسین، وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا اعلام کرده بود که تغییراتی در سیستم اکسپرس اینتری مشاهده خواهد شد که به منظور ارتقای آن سیستم بوده و با در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای فرانسه زبانان و آنهایی که خواهر یا برادر در کانادا دارند، تعداد بیشتری نیروی متخصص جذب خواهد کرد.

لازم به ذکر است که تغییرات در سیستم اکسپرس انتری کانادا باعث شده است که متقاضیان بیشتری دعوت نامه اقدام به درخواست و یا همان Invitation to Apply دریافت کنند و بیشتراین دعوت نامه ها براساس فاکتور سرمایه انسانی، مهارت و تجربه صادر شده اند و دو فاکتور پیشنهاد کار از سوی کارفرما و گواهی نامزدی از سوی استان برای گرفتن امتیاز اضافی دارای اهمیت نبوده اند. 

روابط عمومی

شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه3

  • تلفن دفتر     36540475-071

  • موبایل کانادا  6046714645-001

  • ایمیلinfo@visaparad.com

  • aramincompany@

خبرنامه آرامین

جهت دریافت آخرین مطالب در خبرنامه آرامین- ثبت نام کنید

Aramin VisaParad